• Начало
  • Уведомление за поверителност
Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679

 

Идентификация на администратор на лични данни

ВМ Ейджънси ООД, ЕИК 205144049 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Гоце Делчев, бл. 102, вх В, ет.7, представлявано от Валентина Макарестова

Връзка с администратора

Email: makarestova@gmail.com

Телефон: 0888768500

Цели на обработването

Обработване на поръчки – Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за приемане на поръчки, обработване на поръчките Ви, доставяне на продукти, издаване на съответни счетоводни документи и т.н.;

 

Регистрация и поддържане на профил – уебсайтът juliadraws.eu, Позволява да създадете Ваш профил, чрез който лесно можете да управлявате поръчки. При създаването на този профил е необходимо Вие да поставите определен набор от лични данни.

 

Директен маркетинг – възможно е личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, като вие ще можете да възразите срещу това обработване във всеки един момент.

Правно основание

Обработването на личните данни за целите на Вашите поръчки се извършва на съгласно чл. 6, ал. 1 буква „б“ от Регламент 2016/679 – за предприемане на стъпки и сключването на договор с Вас и доставка на Вашите продукти.

 

Обработването на личните Ви данни за целите на създаването и поддържането на потребителски профил се извършва на основание 6, ал. 1 буква „б“ от Регламент 2016/679 – Вашето изрично съгласие, което можете да оттеглите по всяко време. Моля да имате предвид, че ако оттеглите Вашето съгласие, Вашият потребителски профил ще бъде перманентно изтрит.

 

Обработването за целите на директния маркетинг се извършва на основание 6, ал. 1 буква „е“ от Регламент 2016/679 – следвайки нашия легитимен интерес да развиваме нашият бизнес, като можете във всеки един момент да възразите срещу тази обработка.

Категории получатели (трети лица)

Доставчици/Куриери – за да можем да осъществим доставка на избраните от Вас продукти, за нас е необходимо да разкрием част от Вашите лични данни на лицензиран доставчик. Моля да имате предвид, че тези дружества са обект на лицензионен режим и спазват специфични правила (включително за защита на данните).

 

Лица, които ни предоставят услуги – например счетоводители, за да изготвят съответните документи във връзка с продажбата, юридически съветници – с цел разрешаване на евентуални спорове и т.н.

 

Държавни органи в кръга на възложените им публични функции (напр. Национална агенция за приходите) и при спазване на приложимите законови процедури.     

Срок за съхранение

Ще съхраняваме Вашите данни до постигане на целите, за които същите са били обработвани. Така например ще съхраняваме данните за Вашия потребителски профил докато не пожелаете изтриването му, част от Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството, а друга част в срок от 5 години от съответната поръчка – за да можем да съхраним нашите интереси при евентуални претенции.

 

Права на субекта на данни

Право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

 

Ще се погрижим да разгледаме искания за упражняване на правата Ви в сроковете съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

Ред на упражняване

По електронен път (елеткронна поща) и/или чрез нашата контактна форма. Моля да имате предвид, че можете да деактивирате направен потребителски профил директно през настройките на уебсайта.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни ( www.cpdp.bg)

Задължение за предоставяне

Предоставяне на личните ви данни е задължителна предпоставка, за да можем да сключим договор за покупко-продажба и да Ви доставим нашите стоки.

 

Предоставяне на данните, отбелязани като задължителни при регистрация на профил, е задължителна предпоставка, за да можем да създадем и поддържаме Вашия потребителски профил.

Трансфер на лични данни

Личните Ви данни няма да се трансферират в страни извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство.

Автоматизирано вземане на решения

Вие няма да бъдете обект на автоматизирано вземане на решения.